Prelucrarea datelor cu caracter personal

Având în vedere intrarea în vigoare la 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și în conformitate cu cerințele Legii nr. 677/2001 modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004, S.C. VESMART SOLUTIONS S.R.L. administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori altă persoană.

S.C. VESMART SOLUTIONS S.R.L. își asumă prevederile legislative și se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumneavoastră.

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele de identificare și datele financiare, semnătura.


Scopul colectării datelor precizate mai sus sunt:

• întocmirea de acte adiționale la contractul de licență pentru modificarea anumitor elemente din cadrul acestuia cum ar fi: prelungirea perioadei contractuale, modificarea diverselor date de identificare

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automatizate şi manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Informaţiile cu caracter personal prelucrate de către S.C. VESMART SOLUTIONS S.R.L. pot fi dezvăluite următorilor destinatari: persoana vizată şi reprezentanţii legali ai acesteia, altor autorităţi/instituţii publice abilitate de lege să solicite informaţii cu privire la datele personale colectate în activiatea specifică.

Datele dumneavoastră sunt necesare executării serviciilor de HR, precum și rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfășurată de S.C. VESMART SOLUTIONS S.R.L.


Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii:

 • Notificarea – operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Legalitatea – prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;
 • Confidenţialitatea – persoanele care prelucrează, date cu caracter personal au prevăzută în contractul de muncă şi în fişa postului o clauză de confidenţialitate;
 • Consimţământul persoanei vizate – orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare;
 • Informarea – informarea persoanelor se face de către instituţia care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
 • Protejarea persoanelor vizate – persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
 • Securitatea – măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal processate.

Vă punem în vedere faptul că refuzul dumneavoastră poate determina imposibilitatea încheierii și desfășurării în condiții legale a contractului de licențiere.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. VESMART SOLUTIONS S.R.L. și sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorități, firma contabilitate.


Drepturile persoanei vizate (reglementate de Legea 677/2001):

 • • dreptul de acces la date – orice persoană vizată are dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de operator;
 • • dreptul de intervenţie asupra datelor – orice persoană vizată are dreptul de a solicita, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • • dreptul de opoziţie – persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită înformă scrisă, datată şi semnată, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unor prelucrări sau să fie dezvăluite unor terţi;
 • • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei, fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere în domeniu ;
 • • persoana in cauza poate cere, gratuit, in scris, in orice moment, ca datele sale personale sa nu mai fie procesate.
 • • dreptul de a cere S.C. VESMART SOLUTIONS S.R.L. sa inceteze sa mai trimită mesaje promoţionale sau de informare.
 • • dreptul de a face plângere la ANSPDCP sau de a se adresa justiţiei şi de a merge in instanţa si a cere daunepentru încălcarea drepturilor in baza Legii 677/2001;

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către S.C. VESMART SOLUTIONS S.R.L , la adresa de email info@vesmart.ro

Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați, cât mai curând posibil, pentru a remedia situația, trimițând un mail la info@vesmart.ro


 

Tesetează platforma GRATUIT


Trimite-ne adresa ta de email și numărul tău de telefon și te vom contacta