Termeni și Condiții

1. Termeni Generali

Prevederile prezentului act se referă la utilizarea în general a serviciilor digitale ASISTENT DIGITAL și constituie un Acord între tine şi compania ce furnizează și operează ASISTENT DIGITAL, VESMART Solutions SRL cu sediul social in ARAD, STR. VASILE ALECSANDRI, NR.5, JUD. ARAD.

Acordul guvernează accesul tău la serviciile ce îți sunt puse la dispoziție de ecosistemelor ASISTENT DIGITAL atât în nume propriu, cât și al licențiatorilor și partenerilor săi, precum şi utilizarea aplicațiilor, pe portalul www.asistentdigital.ro a oricărui material video sau audio, text sau element grafic trimis, primit, stocat sau prezent în orice formă sau context în cadrul ecosistemelor.

În anumite secțiuni ecosistemele pot afișa conținut care este asimilat în cadrul ecosistemelor, dar nu aparține acestuia, ci licențiatorilor sau partenerilor săi.

De asemenea elementele de conținut generate de tine constând în orice material video sau audio, document, text, link sau element grafic trimis, primit, stocat sau prezent în orice formă sau context în cadrul propriului tău Spațiu Virtual Personal (SVP) îți aparține, fiind creat, utilizat și stocat de tine în ecosistem în deplină și unică responsabilitate, iar furnizorul serviciilor nu poate fi făcut responsabil în vreun fel de acest conținut. Acest conținut este denumit generic “Conținut personal”.

Conținutul constând în ansamblul elementelor existente în cadrul ecosistemelor este utilizat de către tine de bună voie și in deplină și unică responsabilitate.

Conținutul generat în urma interacțiunii între utilizatori este considerat Conținut personal al fiecăruia dintre cei care au participat la generarea acestuia.

Acolo unde este aplicabil, termenul “Compania” va fi înțeles și cu referire la toți licențiatorii, furnizorii, partenerii, afiliații sau alte terțe părți pe care S.C. VESMART Solutions S.R.L. îi poate angaja sau poate colabora cu ei în legătură cu Serviciile ASISTENT DIGITAL.

Prin utilizarea ASISTENT DIGITAL ești de acord cu prevederile prezentului Acord Termeni și Condiții de utilizare și ale Politicilor de confidentialitate (împreună denumite generic „Termeni și Condiții”). Avem rugămintea să le citești cu atenție. Dacă nu ești de acord cu prevederile din Termenii și Condițiile de utilizare nu poți folosi ASISTENT DIGITAL.

Compania își rezervă dreptul de actualiza, modifica sau completa în mod unilateral Termenii și Condițiile ASISTENT DIGITAL păstrând o evidență cronologică a tuturor modificărilor aduse. Orice versiune nouă a Termenilor și Condițiilor îți va fi notificată pe adresa de email personală sub condiția ca aceasta sa ne fie pusă la dispoziție corect în secțiunea Profil/Date Personale la poziția “E-mail de corespondență”. Utilizarea ASISTENT DIGITAL după momentul intrării în vigoare a noilor prevederi constituie acceptul tău cu privire la noile prevederi. Dacă nu ești de acord cu noile prevederi poți solicita oricând până la data intrării în vigoare ștergerea Spațiului tău Virtual Personal.

2. Limitarea vârstei utilizatorilor

ASISTENT DIGITAL e destinat utilizării de către persoanele cu vârsta egală sau mai mare de 18 ani. Prin acceptarea prezentului contract sau prin utilizarea serviciilor ecosistemelor ASISTENT DIGITAL, intri într-un Acord obligatoriu cu Compania și declari că ai vârsta legală și ești pe deplin capabil și în cunoștință de cauză de a încheia un acord care te angajează din punct de vedere juridic.

Dacă utilizezi Serviciile ASISTENT DIGITAL în numele unei organizații, garantezi că ai dreptul (legal sau contractual) de a reprezenta organizația în prezentul Acord, iar termenii „Utilizator” și „Tu” vor include atât pe tine ca utilizator individual, cât și organizația pe care o reprezinți.

3. Cum folosești ASISTENT DIGITAL

 1. Utilizarea ASISTENT DIGITAL necesită deținerea de către utilizator a mijloacelor hardware, software și a unei conexiuni stabile de bandă largă la internet care să permită accesul în ecosistem. Calitatea Serviciilor ASISTENT DIGITAL este dependentă de menținerea acestor instrumente într-o stare bună de funcționare și de actualizarea permanentă a pachetelor software folosite (browser, ex. Chrome, Mozilla,Safari) la ultimele versiuni oferite de către furnizori. Este obligația utilizatorului să-și mențină instrumentele de lucru actualizate cu versiunile la zi ale programelor software folosite Compania neputând fi făcută responsabilă de acest lucru. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la utilizarea serviciilor ASISTENT DIGITAL la un nivel de calitate mai scăzut. Acest nivel redus de calitate și performanță al serviciilor nu dă dreptul utilizatorului să revendice niciun fel de compensație sau pretenție de la Companie.
 2. Serviciile ASISTENT DIGITAL se folosesc așa cum sunt. În calitate de utilizator poți trimite sugestii cu privire la îmbunătățirea Serviciilor ASISTENT DIGITAL prin mijloacele de comunicare agreate de companie. Compania își rezervă dreptul de a aprecia după propria voință dacă sugestiile trimise vor fi incluse în planul de dezvoltare și extindere a serviciilor, acceptarea sau refuzul sugestiilor neangajând răspunderea Companiei în vreun fel. Sugestiile odată trimise ești de acord că dreptul de proprietate asupra acestora să fie transferat gratuit Companiei.
 3. În calitate de utilizator ai responsabilitatea furnizării și menținerii cu acuratețe a datelor personale actualizate (inclusiv email și număr de telefon), precum și protejării întregului conținut existent în cadrul propriului SVP. Compania nu poate fi ținută responsabilă în vreun fel în cazul în care ca utilizator, în mod deliberat, accidental sau forțat de orice fel de împrejurări, nu respecți prevederile de mai sus.
 4. Spațiul tău Virtual Personal este unic și personal. Acordarea accesului altor persoane la propriul SVP, sub sau fără monitorizarea ta, este pe propria răspundere. Compania și niciun alt utilizator persoană fizică sau juridică, partener, furnizor sau afiliat nu poate fi făcut responsabil pentru accesul pe care îl acorzi altor persoane ignorând prezentele prevederi.
 5. Ansamblul elementelor grafice, structurale, texte, link-uri, schițe, imagini, logo-uri, inclusiv conceptul structural și organizatoric, precum și orice alt element ce intră în structura tuturor spațiilor virtuale din ecosistem fac parte din Conținutul ASISTENT DIGITAL și aparține exclusiv companiei. Compania poate decide în mod unilateral cu privire la acest conținut în conformitate cu viziunea și prioritățile sale.
 6. Prin generarea și utilizarea propriului SVP îți exprimi consimțământul explicit ca acesta să se constituie în canal oficial și formal de comunicare cu toate entitățile publice înregistrate/înrolate în ASISTENT DIGITAL, indiferent dacă acestea au fost înregistrate/înrolate înainte sau după momentul activării propriului SVP. De asemenea ești de acord cu transmiterea acestui consimțământ tuturor entităților publice din ASISTENT DIGITAL fără o notificare în acest sens. Comunicările între tine ca utilizator și celelalte entități (publice sau private) existente in ASISTENT DIGITAL prin intermediul Spațiului tău Virtual Personal și a Spațiilor Virtuale aparținând celorlalte entități pot face subiectul unor Termeni și Condiții speciali care se vor adăuga prevederilor prezentului act. Chiar și în aceste condiții, Termenii și Condițiile ASISTENT DIGITAL rămân valabili, Termenii si Condițiile speciale urmând a crea efecte juridice doar între entitățile care au aderat la prevederile lor.
 7. Prin prezentul Acord îți dai consimțământul ca în numele tău și pentru tine ASISTENT DIGITAL să notifice automat entitățile publice pe care le are înrolate şi pe cele cu care este interconectat în vederea transferului automat al datelor și informațiilor relevante pe care le dețin despre tine către Spațiul tău Virtual Personal și actualizării periodice a acestora. Datele astfel colectate îți aparțin și îți sunt destinate în exclusivitate. Nicio terță parte nu va avea acces la aceste informații cu excepția cazului în care personal și în mod explicit ai consimțit acest lucru. Compania va putea accesa aceste date doar in condițiile clar stipulate la punctul 6 din prezentul Acord.
 8. În calitate de utilizator al ASISTENT DIGITAL păstrezi întreaga responsabilitate pentru legalitatea conținutul afișat, încărcat, partajat, stocat sau în orice fel făcut disponibil în relația cu ceilalți entități înregistrate/înrolate în ecosistem.

4. Serviciile ASISTENT DIGITAL

Serviciile ASISTENT DIGITAL sunt valabile la data încheierii prezentului Acord între tine și Companie și constituie instrumentele minime necesare pentru crearea propriului tău Spațiu Virtual Personal și interconectarea acestuia cu celelalte Spații Virtuale din ecosistem aparținând altor persoane fizice sau persoane juridice (societăți, ONG-uri, instituții publice, etc.)

Compania își rezervă dreptul de modifica structura serviciilor conform cu strategia și viziunea sa în scopul asigurării unei experiențe de utilizare de o calitate superioară și cat mai completă.

5. Identitatea utilizatorilor

În calitate de utilizator îți exprimi în mod explicit consimțământul ca numele, prenumele, calitatea (ex. persoană fizică sau reprezentant al unei persoane juridice) și identificatorul unic (reprezintă un număr intern dat de aplicaţie cu ocazia înregistrării) al acesteia sa fie puse la dispoziția tuturor celorlalți utilizatori. Toate celelalte date de identificare rămân confidențiale.

Identitatea utilizatorilor în cadrul ecosistemelor este în mod transparent administrată în sensul în care fiecare utilizator este identificat de către ceilalți utilizatori prin nume și prenume însoțite de un identificator numeric unic la nivelul sistemului (denumit generic ID-ul). O persoană poate deține în același timp în cadrul ASISTENT DIGITAL unul sau mai multe ID-uri fiecare dintre acestea identificând în mod unic câte o calitate exercitată de persoana care operează în cadrul ecosistemelor.

Instituțiile publice înrolate în ASISTENT DIGITAL, în funcție de competențele pe care le au pot identifica in mod unic utilizatorii și cu ajutorul altor identificatori unici în condițiile legii.

În calitate de utilizator al ASISTENT DIGITAL ești de acord cu accesarea datelor tale personale de către reprezentanții instituțiilor publice cu respectarea legilor în vigoare și a competențelor materiale pe care aceștia le au. ASISTENT DIGITAL va asigura pentru tine și în folosul tău, cu respectarea legilor naționale și a limitărilor impuse de acestea, în scopul protejării datelor tale cu caracter personal, măsuri de auditare independente de cele ale instituțiilor publice care îți vor permite să ai controlul permanent al accesărilor datelor tale cu caracter personal în ASISTENT DIGITAL.

În calitate de utilizator ești de acord cu dreptul permanent al celorlalți utilizatori de a-ți solicita oricând identificarea. Verificarea identității tale realizată de către reprezentanții entităților acreditate să facă identificarea persoanei precum, dar fără a fi limitat, instituțiile publice, vor fi păstrate si agregate pe lanțul de încredere al identității utilizatorului. Prin utilizarea serviciilor ASISTENT DIGITAL ești de acord ca aceste informații să fie disponibile tuturor celorlalți utilizatori ca și garanție a acurateții identității tale în cadrul ASISTENT DIGITAL. Aceste informații vor fi disponibile tuturor entităților publice sau private care au atribuții legale în ceea ce privește identificarea persoanelor.

Entitățile private care îndeplinesc diverse roluri în cadrul ASISTENT DIGITAL pot avea acces la datele tale cu caracter personal altele decât nume, prenume si ID-ul unic, doar pe baza consimțământului tău exprimat în mod explicit.

6. Restricții asupra Conținutului și Utilizării serviciilor

Compania nu are acces la Conținutul tău. În următoarele cazuri însă pot opera excepții de la această regulă:

 • La cererea organelor judiciare sau orice alte autorități ale statului în condițiile legii
 • Când există indicii temeinice de activitate frauduloasă, riscuri de securitate sau probleme tehnice cu un potențial ridicat de a crea prejudicii atât ție, utilizatorului, cât și Companiei, partenerilor, furnizorilor, afiliaților sau altor utilizatori din ecosistem
 • La cererea de suport primită din partea ta ca utilizator
 • Pentru a asigura buna funcționare a ecosistemelor

Compania își rezervă dreptul de a raporta orice activitate ilegală autorităților legale competente.

Următoarele categorii de Conținut, fără a fi însă limitat la acestea, sunt în mod expres interzise în utilizarea ecosistemelor ASISTENT DIGITAL:

 • Conținut jignitor, care implică, susține sau promovează rasismul, violența, discriminarea, ura, hârțuirea sau vătămarea fizică de orice fel a oricărui individ sau grup
 • Conținut care include afișări sau link-uri către elemente pornografice, cu caracter sexual explicit sau orice alt material indecent
 • Conținut ce promovează sau susține informații false sau înșelătoare, activități sau conduite ilegale, abuzive, amenințătoare, obscene, defăimătoare sau calomnioase
 • Conținut care divulgă copii ilegale sau neautorizate ale unor materiale ce aparțin altor persoane și care sunt protejate de drepturi de autor
 • Conținut care încalcă prevederile privind mărcile comerciale, drepturile de autor sau drepturile altor persoane care nu sunt accesibile decât sub protecția unor măsuri de securitate personală (accesibile sub parolă)
 • Conținut prin care în mod ilegal se solicită parole sau date personale ale altor utilizatori, prin care încalcă drepturile sau dăunează siguranței altor utilizatori ai ASISTENT DIGITAL sau prin care se distribuie informații cu caracter personal despre alte persoane fără consimțământul expres și explicit al acestora

Orice Conținut sau material postat în ASISTENT DIGITAL sau obținute de tine prin intermediul acestuia este pe propriul tău risc. Nu susținem, nu asigurăm și nu garantăm exhaustivitatea, veridicitatea, acuratețea sau fiabilitatea niciunui element de Conținut sau comunicări postate în ecosistem și nici nu aprobăm opiniile exprimate prin intermediul acestuia.

Prin utilizarea ASISTENT DIGITAL înțelegeți de asemenea că puteți fi expus la Conținut care ar putea fi ofensator, dăunător, inexact sau inadecvat, sau în unele cazuri, Conținut care a fost greșit sau este înșelător. În niciun caz nu vom fi responsabili în vreun fel pentru acest Conținut, incluzând, fără a se limita la, erorile sau greșelile din orice Conținut sau orice pierdere sau daune de orice fel, care a rezultat ca urmare a utilizării unui Conținut generat în sau făcut disponibil prin intermediul ASISTENT DIGITAL.

ASISTENT DIGITAL deține rolul unui facilitator care pune la dispoziția ta ca utilizator (1) instrumentele necesare operaționalizării propriului tău Spațiu Virtual Personal și (2) canalele de comunicare cu celelalte entități înregistrate/înrolate în ecosistem însă nu se face responsabil de legalitatea, validitatea, autenticitatea Conținutului pe care îl generezi sau cu care intri în contact de la ceilalți utilizatori.

Compania, pentru a utiliza software-ul, îți acordă o licență personală cu caracter global, limitată, fără drept de autor, neexclusivă și care nu poate fi atribuită sau sub-licențiată. Astfel, licența furnizată este destinată doar pentru propriul tău uz. Această licență are scopul de a-ți permite sa folosești serviciile disponibile în ecosistem așa cum acestea sunt oferite, cu respectarea Termenilor si Condițiilor.

Următoarele acțiuni sunt complet interzise în timpul utilizării ASISTENT DIGITAL:

 1. Accesul, manipularea sau utilizarea zonelor care nu sunt considerate publice, a elementelor de infrastructura, a sistemelor noastre informatice interne, inclusiv a infrastructurii partenerilor, furnizorilor sau afiliaților noștri care fac posibilă funcționarea optimă a serviciilor disponibile în ASISTENT DIGITAL
 2. Scanarea sau testarea vulnerabilității oricărui sistem, subsistem sau rețea ce fac parte din ASISTENT DIGITAL
 3. Încălcarea sau eludarea măsurilor de securitate privind identificarea și autentificarea în cadrul ecosistemelor
 4. Accesul sau tentativa de acces sau de scanare a ASISTENT DIGITAL RT prin orice mijloace (manuale sau automate) altfel decât prin intermediul interfețelor puse la dispoziție de operatorul ecosistemelor ți în conformitate cu Termenii și Condițiile de utilizare, cu excepția cazului în care acest lucru v-a fost permis de către Companie în mod expres printr-un acord separat
 5. Falsificarea oricăror pachete de informații în vederea transmiterii de informații false sau înșelătoare
 6. Interferarea sau perturbarea, precum și tentativele în aceasta direcție, a accesului în și utilizării ecosistemelor de către alți utilizatori prin crearea de Conținut malițios.

Orice încercare de nerespectare a prevederilor referitoare la protejarea infrastructurii tehnice a ASISTENT DIGITAL (inclusiv a partenerilor, furnizorilor și afiliaților operatorului), la măsurile de securitate menționate sau nu explicit în prezentul act sau la protejarea celorlalți utilizatori va fi considerată tentativă de fraudă și dă dreptul operatorului la restricționarea de îndată și fără nicio notificare prealabilă a accesului în și utilizării ecosistemelor și la sesizarea autorităților competente.

7. Tarifarea pentru Utilizarea ASISTENT DIGITAL

Accesul în ecosistemele ASISTENT DIGITAL este gratuit. Compania își rezervă însă dreptul de a putea face oricând disponibile în cadrul ASISTENT DIGITAL servicii contra cost pentru utilizarea cărora vei putea opta între a le folosi sau nu, la libera ta discreție.

8. Date personale

Utilizarea de către tine a ecosistemelor ASISTENT DIGITAL presupune colectarea și procesarea de către operator a unor date cu caracter personal despre tine şi modul în care utilizezi serviciul. Scopul colectării și procesării acestor informații este de a asigura respectarea Termenilor şi Condițiilor. Prin utilizarea ASISTENT DIGITAL ești de acord cu utilizarea datelor personale in conformitate cu Politica de Confidentialitate și cu consimțământul pe care ni l-ai acordat.

Compania va respecta reglementările europene și naționale în materia protecției datelor cu caracter personal.

9. Comunicări

Compania poate avea nevoie sa îți trimită informări despre ASISTENT DIGITAL, precum anunțuri importante despre servicii sau despre administrarea acestora, prin SMS, email sau alte mijloace de comunicare electronice, prin postarea de anunțuri pe www.asistentdigital.ro sau prin orice alt canal de comunicare relevant.

În cazul în care observi ca serviciile ASISTENT DIGITAL nu funcționează corespunzător sau dorești sa ne trimiți sugestii de funcționalități noi sau pentru îmbunătățirea celor existente ne poți trimite un email pe info@vesmart.ro

10. Integrări

Pentru a-ți asigura o experiență de utilizare cât mai bună Compania are dreptul de a face disponibile în ecosistem servicii ale furnizorilor, partenerilor, afiliaților săi. Utilizarea acestora de către utilizator se face pe propria răspundere și se supune termenilor și condițiilor aplicabili pentru fiecare serviciu în parte.

Compania va selecta cu responsabilitate doar acei furnizori, parteneri, afiliați care respectă aceleași standarde de calitate și care operează în conformitate cu reglementările europene. Chiar și așa Compania nu își asumă și nu poate fi făcută responsabilă pentru experiența pe care utilizatorul o are folosind serviciile respective, utilizarea făcându-se doar prin voința exclusivă a utilizatorului.

11. Servicii de cloud

Prin prezentul act iei la cunoștință și ești de acord cu privire la faptul ca serviciile ASISTENT DIGITAL și implicit Conținutul generat personal în ecosistem de tine sunt găzduite de SC VESMART Solutions SRL.

Compania, la libera ei discreție, poate alege să schimbe furnizorul de servicii de cloud fără o notificare prealabilă. Indiferent de furnizorul de servicii de cloud Compania nu va fi responsabilă sau răspunzătoare față de utilizator pentru niciun act, omisiune sau eșec în furnizarea serviciilor de către furnizorul de servicii de cloud.

Indiferent de alegerea făcută ne obligăm să selectăm furnizori de servicii de cloud care vor face dovada ca îndeplinesc cerințele naționale si europene privind stocarea și protejarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor.

12. Drepturi de Proprietate Intelectuală

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra ASISTENT DIGITAL cu excepția Conținutului Utilizatorului sunt și rămân proprietatea exclusivă a comapaniei S.C. VESMART Solutions S.R.L. Conținutul ecosistemelor și serviciile disponibile în cadrul ecosistemelor sunt protejate de legislația privind drepturile de autor și de proprietate intelectuală din România și țările de origine a licențiatorilor, partenerilor, furnizorilor sau afiliaților noștri.

Cu excepția licenței limitată, personală, neexclusivă, netransmisibilă și revocabilă, pe care o ai ca urmare a acceptării prezentului Acord în scopul exclusiv al utilizării serviciilor ASISTENT DIGITAL, utilizatorului nu îi este acordat niciun drept de proprietate sau licență asupra niciunui drept de proprietate intelectuală cu privire la serviciile noastre sau ale partenerilor, furnizorilor sau afiliaților noștri pe care le accesezi în ecosistemele ASISTENT DIGITAL.

Programele software, algoritmii, funcționalitățile, invențiile, conceptele, textul, imaginile, sunetul, muzica, videoclipurile, marcajele, logo-urile, compilările, conținutul și tehnologia utilizate pentru a furniza serviciile disponibile în ASISTENT DIGITAL sau furnizate direct sau indirect (de exemplu, e-mailuri sau alte comunicări de la noi către tine) prin intermediul ecosistemelor sunt „Proprietatea noastră” și a licențiatorilor, partenerilor, furnizorilor sau afiliaților noștri. Pentru claritate, orice format, șabloane, metodologii, reguli, algoritmi și programe software utilizate pentru crearea Conținutului tău personal sunt proprietatea Companiei. Cu excepția celor permise în mod expres prin prezentul Acord, este interzisă orice utilizare, copiere, realizare de lucrări derivate, transmitere, postare, legare, legătură profundă, încadrare, redistribuire, vânzare, decompilare, modificare, inginerie inversă, traducere sau demontare a proprietății Companiei. Încălcarea prezentului articol de către utilizator poate face obiectul unor sancțiuni penale sau civile.

Mărcile comerciale, logo-urile, numele de domeniu și orice alte semne sau simboluri similare, care sunt afișate pe site-ul Web sau ca parte a ecosistemelor ASISTENT DIGITAL, sunt mărci înregistrate și/sau neînregistrate ale Companiei. Nimic din Termenii și Condițiile nu vă oferă dreptul de a utiliza vreuna dintre aceste mărci fără acordul explicit al companiei S.C. VESMART SOLUTIONS S.R.L.

Drepturile asupra Conținutului personal pe care îl generezi, trimiți, postezi sau afișezi prin intermediul ASISTENT DIGITAL îți aparțin în totalitate. Prin transmiterea Conținutului asigurați Compania sau aveți obligația de a procura toate autorizațiile necesare în vederea asigurării Companiei unei licențe neexclusivă, fără niciun alt drept, perpetuă, transferabilă, irevocabilă și cu acoperire globală de a utiliza, reproduce, stoca, distribui și publica Conținutul. Utilizatorul garantează Companiei că el este singurul deținător al proprietății Conținutului generat sau făcut disponibil în cadrul ecosistemelor sau, în alte cazuri, că aveți toate drepturile cerute de lege pentru a garanta Companiei o astfel de licență.

13. Încetarea/Terminarea contractului

 1. Terminarea prezentului contract este un act de voință unilateral astfel că poți oricând solicita acest lucru fie către operatorul ecosistemelor, fie către una dintre entitățile acreditate în acest sens (ex. Instituțiile publice). Operatorul ecosistemelor sau entitatea către care a fost solicitată încetarea existenței propriului SVP nu poate refuza solicitarea decât dacă prevederi legale implică acest lucru. Trebuie însă să fii conștient că ștergerea datelor din SVP este ireversibilă, cu excepția acelora care au apărut în ecosistem într-un context tranzacțional în care au fost implicate cel puțin 2 entități, ambele fiind titulari ai datelor respective și doar unul dintre ei a solicitat ștergerea.
 2. De asemenea, operatorul ecosistemelor poate în mod unilateral sa termine acest Acord cu notificarea prealabilă a utilizatorului, precum și cu sau fără menționarea motivelor care au stat la baza acestei decizii, acest lucru rămânând la deplina discreție a operatorului. Notificarea se va face cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de momentul ștergerii Spațiului tău Virtual Personal, în acest interval oferindu-ți posibilitatea de a-ti descărca întregul conținut disponibil în propriul SVP. Dacă acest lucru nu se întâmplă, ulterior împlinirii termenului, accesul la Spațiul tău Virtual Personal va fi restricționat pentru o perioada de 5 zile timp în care operatorul va exporta tot Conținutul acestuia către ultima adresa de email disponibilă în cadrul ecosistemelor. Dacă această adresă de email nu mai este validă sau de actualitate răspunderea pentru pierderea sau divulgarea conținutului propriului tău SVP îți aparține in integralitate. După epuizarea celor 5 zile Spațiul tău Virtual Personal va fi șters definitiv.

14. Alte prevederi

Derogare de la garanție

Compania îți furnizează serviciile așa cum sunt. În calitate de utilizator ești conștient ca serviciile nu sunt lipsite de erori și de faptul că utilizezi serviciile pe propria răspundere. Aceasta înseamnă că serviciile sunt furnizate fără niciun fel de garanție sau asumare a responsabilității. Serviciile vor fi permanent dezvoltate fapt pentru care ești conștient de faptul că schimbările realizate la funcționalități și experiența utilizatorului se vor face fără o notificare prealabilă. Compania nu oferă nicio grație, explicită sau implicită, cu privire la disponibilitatea, potrivirea pentru un scop anume, performanța, exactitatea sau calitatea serviciilor ASISTENT DIGITAL. Compania, din când în când, va efectua actualizări, îmbunătățiri, operațiuni de întreținere a serviciilor timp în care este posibil ca serviciile să nu fie disponibile. Compania va face toate eforturile rezonabile de a programa actualizările și operațiunile de întreținere în afara intervalelor de maximă utilizare.

Limitarea răspunderii

Compania nu poate fi ținută responsabilă pentru niciun fel de daune, care rezultă din legi, contracte, garanție, clauze de despăgubire, incluzând, dar fără a fi limitate la daune accidentale, consecințe nefaste, pierderea profitului sau a unor oportunități de afaceri, precum și daune rezultate din pierderea de date sau pierderea accesului la ecosistemelor ASISTENT DIGITAL.

Despăgubire

În calitate de utilizator ești de acord sa despăgubești Compania și partenerii, furnizorii și afiliații săi cu privire la toate cheltuielile pe care le pot avea ca urmare a faptului că nu ai utilizat serviciile ASISTENT DIGITAL cu respectarea Termenilor și Condițiilor. Compania își rezervă dreptul ca, pe propria sa cheltuială, să-și pregătească apărarea și controlul exclusiv asupra oricărei chestiuni care face obiectul unei despăgubiri. În calitate de utilizator te angajezi să cooperezi cu bună-credință cu reprezentanții Companiei în pregătirea oricăror mijloace de apărare disponibile.

Nulitatea parțială

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Act este declarat nul sau neaplicabil de către o instanță sau o altă autoritate prin decizie definitivă și irevocabilă, prevederile care nu fac obiectul respectivei decizii rămân valabile și vor continua sa producă efecte juridice în condițiile legii.

Forța majoră

Înseamnă orice circumstanțe în afara controlului rezonabil al oricăreia dintre părți, inclusiv, fără limitare, incendiu, explozie, greve sau alte dispute de muncă, revolte sau alte tulburări civile, respectarea voluntară sau involuntară a oricărei legi, reglementare a comenzii, recomandare sau cerere a oricărei autoritatea guvernamentală și erori sau timp de dezactivare în rețele, sursa de alimentare, gateway sau eșecuri similare de comunicare. Niciuna dintre părți nu va avea nicio răspundere, pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale care decurg din sau în legătură cu evenimente de forță majoră.

Cesiunea

Compania este îndreptățită la libera ei discreție să cedeze, în tot sau în parte, drepturile și obligațiile sale decurgând din prezentul act către orice terță parte.

Legea aplicabilă părților

Prevederile prezentului act se supun legislației din România. Orice litigiu, controversă sau cerere care rezultă din sau în legătură cu prezentul Acord vor fi supuse jurisdicției instanțelor române de la sediul Companiei.


 

Tesetează platforma GRATUIT


Trimite-ne adresa ta de email și numărul tău de telefon și te vom contacta